Susunan Pengurus LAZISNU Lampung Tengah

0
1731

LAMPUNG TENGAH – Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bertugas  menghimpun, mengelola dan mentasharufkan atau menyalurkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya

Visi:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Misi:

  1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
  2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
  3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Berikut susunan pengurus  cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah Masa Khidmat 2018 – 2023, Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlaul Ulama Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 118 / PCNU.LT / A.II / D.4 / IX / 2018.

Penasehat

KH Nur Daim

KH Imam Suhadi, S.Pd.I.

KH Ali Mun’im, M.Pd.

Ky. Munawwir

Ky. Habib Abdillah

H. Jiroto

H. Ahmad Wagimin, S.Ag.

 

Pengawas                             :

 

Ust. Imam Kastolani, S.Ag., M.Pd.I.

Gus. Hisyamuddin

Susi Safitri, M.Pd.

Sutiono, S.Pd.I.

 

Ketua                                   :

Imam Rofi’i

Wakil Ketua                         :

Cecep Jamani, S.Si.

Suyanto

Ashari, S.Pd.I

Adib Khunaifia

Sekretaris                             :

Muchlis Machmudi, S.Pd.I.

Wakil Sekretaris :

Ali Mursyid, S.E.

Mastur, S.Pd.I.

Muhamad Aziz

Bendahara                            :

Sodik, S.Pd.I.

Wakil Bendahara :

Kardho

Supriyono

Jimi Kurniawan